PGD POBEGI - ČEŽARJI (Cesta I. Istrske brigade 29 - 6276 POBEGI)

TOMAŽ TOMAŽ  –  01. 07. 2022  –  Območje 4
IMG-80564ccbe33c2172c3797b9ded62a549-V.jpg
IMG-80564ccbe33c2172c3797b9ded62a549-V.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Sanitarije gasilskega doma PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA POBEGI - ČEŽARJI so bili v osemdesetih letih izključno urejeni za potrebe gasilskega društva. Skozi čas - leta pa se je izkazalo, da tako gasilski dom kot omenjene sanitarije se uporablja tudi za potrebe širše skupnosti - vaška društva ter ostali uporabniki doma, tako iz krajevne skupnosti Pobegi – Čežarji, kot širše javnosti (občni zbori društev KS Pobegi – Čežarji, usposabljanja – izobraževanja na nivoju Obalne Gasilke Zveze Koper, zbiranje humanitarne opreme za potrebe Rdečega Križa Koper, druženja krajanov, dopustovanje pobratenih društev, … celo za čas gradnje novega vrtca Zajček v Pobegih, se je tako prostore gasilskega društva kot sanitarije uporabljalo tudi za vzgojno izobraževalne namene). Toda kljub temu, da kot dober gospodar skrbijo in jih vzdržuje maksimalno je žal »zob čas« naredil svoje, tako da so sanitarij zelo dotrajani in tako neprimerne za higiensko splošno uporabo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Z izvedbo sanacije, se bi vsekakor zagotovilo boljše – uveljavljene standarde ter sanitarno tehnične pogoje tako za uporabnike le teh sanitarije v sinergiji z ostalimi prostori, ki so se uredili v lastni režiji članov društva ob pomoči dobrih ljudi in donatorjev. Glede na to, da večji del pridobljenih sredstev neposredno vlagajo v naložbe za pomoč oz. reševanje potrebnim pomoči ob požaru, ujmah, poplavah, ... (gasilka vozila, intervencijske obleke, …), je za ta projekt zmanjkalo finančnih sredstev.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlagana sanacijo sanitarij gasilskega doma PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA POBEGI - ČEŽARJI naj bi zajemala "gradbeno - vzdrževalna dela", kot so : odstranitev obstoječe dotrajane opreme, keramike, vrata, izdelali se bi vertikalni in horizontalni premazi, zamenjala dotrajane instalacija (vodovodna, elektro, ogrevanje, ...), izvedla hidroizolacija, sanirali tlaki, umestilo novo keramiko, uredilo razsvetljavo, namestilo novo kopalniško opremo, ...

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO POBEGI - ČEŽARJI Cesta I. Istrske brigade 29 - 6276 POBEGI (K.O. BERTOKI - parcela št.: 2750/1 - ID 1383563276)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se izvedel v letu 2023 (cca. med marcem 2023 in junijem 2023).

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z izvedbo projekta - sanacije sanitarije, se bi vsekakor zagotovilo boljše – uveljavljene standarde ter sanitarno tehnične pogoje.


Dokumenti (3)


Vrednost projekta: 40000 €

Izvede se dela do vrednosti 40.000.Nima definiranih mejnikov