Ureditev igrišča ob vrtcu Rižana

sopslese Anonimno oddan predlog  –  01. 07. 2022  –  Območje 6
istockphoto-1128833823-1024x1024.jpg
istockphoto-1128833823-1024x1024.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Igrišče ob vrtcu Rižana je že nekaj let zanemarjeno in nevarno za uporabo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ureditev igrišča in sicer: zamenjava obstoječe ograje s panelno ograjo, ureditev podpornega zidu in brežine nad zidom, zaščita vhoda na igrišče, z igrišča vrtca Rižana odpreti vhod na igrišče in tako omogočiti igro (npr. vožnjo s kolesi ali poganjavčki) tudi vrteškim otrokom, rekonstruirati obstoječe objekte, namestiti koše za košarko in gole za nogomet, zarisati igrišča, tekaško stezo, zarisati pot za vožnjo manjših otrok.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel kot rekonstrukcija obstoječega stanja. Potrebna je zamenjava ograje, obnovitev zidu, po potrebi tudi zvišanje zidu, sanacija in predvsem zaščita brežine nad zidom, namestiti drsna ali podobna vrata kot povezavo z igriščem vrtca, namestiti vhodna vrata na igrišče, obstoječe objekte obnoviti in jih nameniti skupni uporabi.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel na igrišču ob vrtcu Rižana na Rižani.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se izvedel med leti 2023-24.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se kvaliteta preživljanja časa v vrtcu za najmlajše otroke, igrišče bi služilo kot rekreacijska površina za krajane.


Vrednost projekta: 40000 €

Projekt bo izveden do porabe razpoložljivih sredstev 40.000 eur.Nima definiranih mejnikov