Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Popetre - ureditev hudournika

Boštjan Boštjan  –  04. 07. 2022  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vode, ki se stekajo iz višjih delov vasi - predvsem gre tu za novo naselje nastalo v zadnjih 7-10 letih - so skoncentrirane sedaj v eno točko - t.j. v hudournik, ki je za količino vode sedaj premajhen in neustrezen.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev hudournika je bistvenega pomena za vaško zajetje saj je le-to že kontaminirano z izlivi iz takoimenovanih bioloških greznic. Ker kanalizacije ni in je verjetno ne bo, se to dogaja in se bo še naprej. Tako se v hudournik izlivajo vse meteorne vode in izcedki iz greznic. Z ureditvijo hudournika v smislu poglobitve in utrditve ter postavitve elementov, ki bi preprečevali erozijo prsti v hudourniku ter nalaganje materiala vanj, bi le-tega speljali proč od vaškega zajetja - šterne - ki je stoletja služil kot vodni vir. Z ureditvijo bi se na določenih parcelah, katere hudournik seka in se ob večjih nalivih razliva po terenu temu izognili in prebivalci ne bi več bili v negotovosti kaj bo naslednji naliv prinesel oz. odnesel.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

K projektu bi pristopile ustrezne službe, ki so za to pristojne. Predlagamo, da se hudournik poglobi in v parcelnih mejah uredi do te mere, da bo služil svojemu imenu. Potrebno bi bilo poglabljanje, širjenje, kjer je to dopustno in morebiti v nekaterih delih umestiti cevi - predvsem, kjer hudournik prečka parcele - in kaskade, ker je višinska razlika v določenem delu prevelika in je tok premočen.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Hudournik leži na parceli 5090/1 K.O. Truške

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj se izvede čimprej v letu 2023

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi bi se uredilo vaško zajetje - lahko bi zopet imeli ČISTO VODO in preprečili bi izlivanja vode po njivah ter sadovnjakih.

Dokumenti (1)-->