Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

ŠMARSKA CESTA, DOLINSKA CESTA, C.MAREŽANSKEGA UPORA, OBRTNIŠKA ULICA

DejanaB DejanaB  –  04. 07. 2022  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

UPOŠTEVANJE PN "ISTRSKA VRATA", NAČRTOV IN ODLOKOV. KONKRETNA OZELENITEV Z VELIKIMI DREVESI OKOLI OMV, BLOKA OB KROŽIŠČU, OKOLI LIDLA, HIDRA IN OBRTNIŠKE ULICE TER KS ŠKOCJAN.. ESTETSKA UREDITEV KROŽIŠČA. PO ŠMARSKI CESTI SE OD MAJA DO OKTOBRA VALI REKA AVTOMOBILOV TRANZITNIH TURISTOV, KI Z IZP.PLINI ZASTRUPLJAJO ZRAK, KI GA MI DIHAMO.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

IZBOLJŠALA SE BO KVALITETA BIVANJA: DREVESA BODO NUDILA KRAJANOM SENCO, OČISTILA BODO ZRAK, VPIJALA BODO HRUP IN POLEPŠALA BODO IZGLED KRAJA.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

POSADITI MORATE VELIKA DREVESA. PINIJE, PLATANE, HITRO RASTOČA.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

ZELENICA OMV, PRED BLOKI, ZELENICA MED LIDLOM IN ŠMARSKO, ZELENICA PRED LIDLOM, PRED KS ŠKOCJAN, V OBRTNIŠKI SLEPI DEL.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

ČIMPREJ!

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

LEPŠE OKOLJE, ČISTEJŠI ZRAK, PRIJETNEJSI IN VARNEJŠI DOSTOP PEŠCEV DO STORITEV.

Vrednost projekta: 15000 €

Projekt bo izveden na parcelah, ki so v lasti Mestne občine Koper.


-->