KS ŠMARJE GAŽON

rajko.trunkl@siol.net Anonimno oddan predlog  –  13. 06. 2022  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

CESTNO PROMETNA UREDITEV VASI GAŽON

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

IZGRADNJA PLOČNIKA OB OBSTOJEČI CESTI NA ODCEKU KRIŽIŠČE ŠMARJE VAS GAŽON

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

RAZŠIRITEV OZKE CESTE Z IZGRADNJO PLOČNIKA ZA PEŠCE OZ. SPREHAJALCE. IZVAJALEC OBČINA KOPER

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

CESTA GAŽON KRIŽIŠČE ŠMARJE

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

LETO 2023, NAJKASNEJE 2024

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

VARNOST SPREHAJALCEV IN PEŠCEV, PREDVSEM PA ŠOLARJEV NA POPTI DO DOMA. CESTA JE ZELO OZKA, PROMET PA FREKVENTEN


-->