Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

UREDITEV VAŠKEGA JEDRA V VASI KASTELEC

Nataša P. Anonimno oddan predlog  –  07. 07. 2022  –  Območje 6
Ureditev vaškega jedra 2 (1) (1).jpg
Ureditev vaškega jedra 2 (1) (1).jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ta predlog bi pripomogel k izboljšanju kakovosti bivanja ljudi ter razvoju naše vasi in podeželja, ki je tudi nekoliko odmaknjena od samega mesta Koper. Projekt se izvaja na območju Mestne občine Koper in prispeva k uresničevanju javnega interesa in spodbuja ter dviga kakovost bivanja v lokalnem okolju ter je namenjen splošni javni uporabi. Od nekdaj je bil to je prostor, središče vasi, ki so mu dejali Pr'Kale, ki nam predstavlja druženje vseh generacij tukajšnih prebivalcev. Tu se vaščani zbiramo, prirejamo razne proslave, družabne, glasbene prireditve. Želimo si, da ga takšnega tudi ohranimo, ga obnovimo in mu podamo nov dih. Največji izziv je ureditev vaškega jedra v kontekstu arhitekturne dediščine, ki spada v naše območje Kraškega Roba. Poudarek je na obnovi kamnitih elementov, zidovja, korit, vhodnih vrat v "štirno", čiščenje usedlin v njej, delnega tlakovanja, postavitvijo klopi in zasaditvijo rastlin. S tem bomo polepšali izgled vasi, ohranili zgodovino ter korenine naših prednikov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da uredimo naše vaško jedro oz. vaški “plac” smisleno, uporabno ter v kontekstu krajinske ter kulturne dediščine. Predvsem želimo ustaviti propadanje suhogradnje kamnitega zidu, obokov, vodnjaka, stopnišča, želimo urediti delno tlakovanje, zamenjati propadajoči beton, in posaditi rastlinje. Bistvo je ureditev prostora za uporabo in prireditev družabnih dogodkov, ki jih izvajamo vaščani čez celo leto. Obnova bi doprinesla večjo vrednost kakovosti bivanja v naši vasi, razvoju in ohranjanju naše vaške kulturne dediščine.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel s sanacijo omenjenega prostora. Obnovitev kamnitih zidov, zamenjava vseh betonskih elementov s kamnitimi, delno tlakovanje, odstanitev in zamenjava betonskih korit s kamnitimi, popravilo stopnišča, dvig prizidka, popstavitev kamnitih in lesenih klopi, zasaditev rastlinja, kot so rožmarin, sivka, ozelenitev v nekaterih delih, obnova vodne črpalke, zamenjava dotrajanih železnih vrat v "štirno" ter odstranitev usedlin iz nje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se bo izvajal v centru vasi Kastelec, pri spomeniku padlim borcem in stari lipi, št. parcele 3079/1, na lokaciji, ki nosi star vaški naziv Pr'Kale.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt je realno izvedljiv. Izvedel se bo v proračunskih letih 2023 in 2024, v okviru občinskih zmogljivosti in zakonskih pristojnosti. Projekt ni vključen v NRP občinskih vlaganj, ni bil financiran s strani MOK.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bomo izboljšali življenjske pogoje v naši skupnosti Kastelec in tako prispevali k privlačnosti vaškega jedra v centru vasi in potenciala za razvoj družbenih aktivnosti. V centru vasi oz. t.i. jedru naše vasi, vaščani vsakoletno prirejamo razna druženja kot npr. proslave, nastopi, prihod dedka mraza, izvedbe raznih delavnic, izvedba poletnega kina na prostem, druženje in prirediteve za otroke, mladino ter starostnike.

Vrednost projekta: 40000 €

Projekt se izvede v okviru dodeljenih sredstev 40.000.


-->