Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Varen pločnik

SanGrego SanGrego  –  07. 07. 2022  –  Območje 4
Trenutno stanje
Trenutno stanje

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog je posledica pomanjkanja osnovne varnostne infrastrukture. Ugotovitev, da leta 2022 otroci sredi urbanega naselja hodijo v šolo po makadamu, stopajo na vozišče, da bi se izognili blatu, mamice porivajo vozičke po travi in gramozu. Ne gre za luksuz, s katerim se nekateri predeli v naši občini lahko hvalijo, gre za osnovno infrastrukturo, gre za varnost, primerno za čas in okolje v katerem živimo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam izgradnjo pločnika v dolžini cca. 45 metrov, ki bo povezoval večstanovanjski odcep (Simiči) z vaškim centrom, prehodom za pešce in ostalo infrastrukturo. Prebivalci s tem pridobimo varno in moderno pot, naš kraj pa še lepši izgled.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi najverjetneje izvedlo Cestno podjetje Koper. Gre za najosnovnejša gradbena dela izgradnje pločnika. Potrebno bo prilagoditi prometni znak, katerega je pred nekaj tedni to isto podjetje postavilo sredi poti po kateri hodimo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal ob cesti na meji med Pobegi in Čežarji, na parcelah 2451/1 in 2517/1 k.o.2604. Cesta I. Istrske brigade, Pobegi

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V čim krajšem možnem času. Po možnosti preden se komu kaj zgodi.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšali bi osnovne življenjske pogoje in varnost prebivalcev tega predela, otrok bližnjega vrtca, ki skozi našo sosesko obiskujejo bližnje gozdne poti. Izboljšali bi izgled našega kraja.

Dokumenti (1)-->