Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Kmetijski priključki v javno dobro

Ivanka V. Ivanka V.  –  08. 07. 2022  –  Območje 5
Sadilec
Sadilec

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Značilnost kmetijskih gospodarstev v slovenski Istri je razdrobljenost in majhnost obdelovalnih površin. Veliko kmetijskih površin je neobdelanih, zaraščenih. Zakaj je temu tako je najverjetneje več vzrokov. Vendar, pa je zagotovo eden od njih ta, da si člani kmetijskega gospodarstva ne morejo finančno privoščiti varnih in sodobnih kmetijskih strojev. Kmetje imajo večinoma neke osnovne kmetijske pripomočke (plug, rotavator, mulčar), kakšnih specialnih priključkov, ki se pa uporabljajo v letu občasno, pa nikakor nimajo. V mislih imam priključke kot so razni sadilci (krompirja, česna, sadik), polagalci folij, cepilci drv, krožni rotavatorji, manjši kopači priključki (samo »roka«), črpalke, električni pastirji, bat za potiskanje frkad v zemljo (postavitev ograj), itd. V glavnem stroji, ki jih ne uporabljamo vsak dan, vendar bi pa znatno olajšali delo in dodali vrednost manjšim kmetijam.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Nakup priključkov. Tej bi bili spravljeni v kmetijski lopi (30 kvadratnih metrov površine in višine 3,5 m) na paletah in pod ključem. Parcela v lasti MOK 4341/1 v KO Truške (postavitev tik ob že asfaltiranem dvorišču vaškega prostora). Varuh ključa in s tem tudi upravljalec strojev (vaški predstavnik) bi imel evidenco kdo in kaj si je uporabnik izposodil. Vsi, ki bi imeli v vaški skupnosti namen si stroje izposojati, bi letno po pogodbi plačevali obrabnino, ta fond bi bil namenjen letnemu tehničnemu pregledu, servisu stroja. V primeru večje poškodbe (nepravilna ali malomarna raba stroja), bi škodo poravnal sam uporabnik. Vsi tej detajli bi bili opisani v pogodbi. Te se bi hranilo in podpisovalo na lokalni krajevni skupnosti. Stroji bi bili namenjeni uporabi vaščanov Popeter. Intenzivna raba samo enega uporabnika za svojo dejavnost bi bila prepovedana.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- postavitev kmetijske lope - izbira najbolj potrebnih in racionalnih priključkov v največjo korist vseh vaščanov - priprava pogodbe o koriščenju teh priključkov

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na parceli v lasti MOK 4341/1 , KO Tuške.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2023 ali 2024

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z naložbo v kmetijsko mehanizacijo javnega dobrega se bi povečala samooskrba s hrano, samooskrba z energenti (drvami), zmanjšalo se bi število zaraščenih obdelovalnih kmetijskih zemljišč, povečala se bi ponudba lokalne hrane, varstvo pridelka pred divjadjo, kmetijska gospodarstva in njihovi člani se bi bolj povezovali v socialno družbenem smislu (izmenjava nasvetov, idej, dobrih kmetijskih praks, več vaških rabot), potencialni novi ponudniki lokalnih pridelkov na tržnici.

Dokumenti (2)


Vrednost projekta: 40000 €


-->