Ureditev dostopa do učilnice na prostem in učne poti pri OŠ Dekani

sopslese Anonimno oddan predlog  –  08. 07. 2022  –  Območje 3
Obstoječe stanje
Obstoječe stanje

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog rešuje težavo dostopa do šolske učne poti in predvidene učilnice na prostem , ki je v fazi izdelave ter šolskega čebelnjaka.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo izravnavo terena, obnovitev suhega zidu, postavitev klopi, zasaditev medovitih rastlin in dokončanje učilnice na prostem z učno potjo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bo rušitev obstoječega suhega zida in nato izravnava terena s postavitvijo tlaka, nabava živega kamna, gradnja novega suhega zida. Dokončanje ograjene učilnice na prostem in učne poti (glede na stanje).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se bo izvajal na parceli, ki je v lasti MO Koper in se nahaja nad stavbo OŠ Dekani (št. parcele 1736/3 in 1737).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se izvedel v letih 2023 in 2024.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Dokončanje dostopne poti in učilnice na prostem bi za učence in vrtčevske otroke pomenilo kvalitetno možnost izvedbe naravoslovnih dni in tudi pouka v naravi, zaradi zasaditve bi prostor postal dom za čebele in druge živali. Učne table pripomorejo k boljši ozaveščenosti otrok in drugih o pomenu opraševanja rastlin. Učno pot in učilnica na prostem bi bili na razpolago tudi učencem iz drugih šol oz. vrtcev.


Vrednost projekta: 40000 €

Projekt se izvede v okviru razpoložljivih sredstev 40.000.Nima definiranih mejnikov