Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Zamenjava stavbnega pohištva na stavbi župnišča/stare šole v Pregari

Mario Markežič Mario Markežič  –  08. 07. 2022  –  Območje 5
Župnišče/stara šola v Pregari
Župnišče/stara šola v Pregari

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Župnišče/stara šola v Pregari last Mestne občine Koper je nenaseljeno že pol tretje desetletje. Originalno stavbno pohištvo vgrajeno leta 1889 je načel zob časa in ne služi več svoji funkciji.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo zamenjavo stavbnega pohištva in s tem ponovno vzpostavitev vodotesnosti stavbe in preprečevanje nadaljnjega propadanja nepremičnine.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V prvi fazi bi odstranili obstoječo dotrajano stavbno pohištvo. Sledila bi vgradnja novega stavbnega pohištva iz aluminija, ki bi posnemalo oblikovne prvine originala. Novo stavbno pohištvo bi imelo na zunanji strani teksturo v imitaciji lesa, na notranji strani pa belo barvo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na objektu župnišča/stare šole na naslovu Pregara 28. Katastrska občina 2620 PREGARA, številka stavbe 98.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj bi se izvedel v letu 2023 ali 2024.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z zamenjavo stavbnega pohištva, bi kratkoročno zagotovili boljše pogoje za aktivnosti, ki se odvijajo ali so se v preteklosti odvijale v prostorih župnišča kot so npr. volitve, srečanja krajanov, vaje pevskih zborov, kulturne prireditve, gostovanja skavtskih in drugih sorodnih organizacij ter gostovanja študentov krajinske arhitekture. Dolgoročno pa bi to omogočalo postavitev etnološke zbirke, vzpostavitev vaškega arhiva in drugih primernih vsebin.

Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 29500 €

Projekt bo izveden skladno z veljavno zakonodajo s področja varovanja kulturne dediščine.


-->