Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

KO 2590 Hribi, št. parcele 856/1

Aleš Rotar Aleš Rotar  –  08. 07. 2022  –  Območje 3
Fitness na prostem
Fitness na prostem

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Povečanje športne aktivnosti prebivalcev Hrvatinov

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

postavitev fitness in telovadnih naprav

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Poravnava območja, nakup naprav, postavitev naprav

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Izvajanje projekta: nasproti borovega gozdička - otroško igrišče ob glavni cesti v Hrvatinih

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2023

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prebivalcem Hrvatinov, tako starim kot mladim, bi se omogočila možnost večjega športnega udejstvovanja, saj na celotnem območju Hrvatinov nimamo primerne infrastrukture

Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 25000 €


-->