NADGRADNJA IN SANACIJA IGRIŠČA V PRADAH

Vida S. Vida S.  –  08. 07. 2022  –  Območje 4
Plezalna stena na igrišču Prade.JPG
Plezalna stena na igrišču Prade.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog se primarno vlaga z namenom popestritve nabora športnih aktivnosti na igrišču, zajema pa poleg tega tudi sanacijo obstoječega neprimernega jarka za odvodnjo meteornih vod ob nogometnem igrišču, ki ogroža zdravje uporabnikov igrišča ter namestitev pitnika in stojal za kolesa.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlaga se postavitev plezalne stene na obstoječi betonski zid vzdolž igrišča (razdalja 30 m, najvišja višina 1,6 m) ter poslikava stene z interaktivnim grafitom. Nadalje se predlaga sanacijo obstoječega jarka za iztekanje meteornih vod, ki je nefunkcionalen, saj voda iz jarka ne izteka, posledično je v jarku postana voda, ki pogosto vsebuje mrtve (utopljene) živali ter ostalo svinjarijo ter je vir potencialnih resnih okužb za uporabnike. Ker v bližini igrišča ni trgovine, avtomata oziroma drugih javno dostopnih virov pitne vode, se predlaga še postavitev pitnika za zagotovitev pitne vode vsem športno aktivnim uporabnikom igrišča ter zagotovitev stojal za parkiranje koles, saj se veliko otrok na igrišče pripelje s kolesi, ki jih priklenejo na ograjo ob parkirišču ali položijo na tla.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Plezalna stena se uredi na način, da se na obstoječi zid pritrdi kamnite oprimke proizvajalca Smartstones iz Štanjela. Steno se dodano poslika z interaktivnim grafitom za zabavnejše plezanje (poskrbi za slikarja izvajalec stene). Jarek za iztok meteorne vode se sanira na način, da se obstoječega odstrani ter izdela mulda iz betona z ustreznim naklonom, da bo zagotovljeno iztekanje vode v celoti. Pitnik za zagotovitev pitne vode se namesti ob začetku tribune, kjer začne jarek oziroma mulda (na ta način je zagotovljen tudi iztok odvečne vode iz pitnika). Predhodno je potrebno pridobiti dovoljenje/soglasje, izvesti priključek in nabaviti pitnik ter ga montirati. Stojala za kolesa je potrebno nabaviti ter jih pričvrstiti v obstoječi asfalt/beton, eno stojalo za večja kolesa bi se montiralo pred vhodom na igrišče, eno stojalo pa ob tribunah na igrišču za manjša otroška kolesa.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel na obstoječem otroškem igrišču, ki se nahaja ob cesti Ivana Starca pod Osnovno šolo Elvire Vatovec Prade.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Za izvedbo projekta ni časovne omejitve, bistveno je, da se izvede v časovnem okviru, ki je predviden za koriščenje sredstev participativnega proračuna, torej do leta 2024.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se funkcionalnost igrišča, zagotovila bi se dodatna športna aktivnost za otroke, ki imajo željo prakticirati druge športe poleg košarke in nogometa, zagotovila bi se varnost otrok pred okužbami z sanacijo odtočnega jarka, rehidracija uporabnikov igrišča z nudenjem pitne vode na licu mesta ter lažje koriščenje igrišča za vse, ki se do igrišča odpravijo s kolesom.


Dokumenti (3)


Vrednost projekta: 33000 €Nima definiranih mejnikov