opazi, prijavi, izboljšaj

ikozjak Anonimno oddan predlog  –  15. 06. 2022  –  Območje 1
zvonec.jpg
zvonec.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog se nanaša na celo občino ne samo posamezno območje! Da bi izboljšali stanje na različnih področjih! Predlog ima za cilj hitro učinkovito seznanjanje s težavami problemi...

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam naroćilo in izdelavo aplikacije na telefonih, ki bi omogočala fotografiranje in prijavo raznoraznih težav (in potencialnih izboljšav), ki se dnevno pojavljajo in jih občani opazimo, pa jih ne prijavljamo, ker je ponavadi procedura dolga in nejasna pot oz naslov prijave. Tako pa bi lahko na skupen naslov hitro zbirali različne prijave, pobude... Aplikacija bi omogočala zbiranje fotografij z GPS lokacijo in kratek opis situacije...

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Povezava predlagateljev in širše podporne skupine, Določitev oblike aplikacije, Izbira službe oz. skupine, ki bi prijave sprejemala, analizirala, posredovala ustreznim organom, Razpis za izdelavo aplikacije, Seznanitev občanov z novostjo in širjenje app. Občasna objava izboljšav!

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Predlog se nanaša na celo občino ne samo posamezno območje!

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Izvajal bi se dokler bi aplikacija bila široko sprejeta in uporabljena.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ustrezne službe bi lahko hitreje oz. bi sploh reagirale na posamezne primere, ki jih sicer ne bi zaznale... ( Komunala, NIJZ Koper, Občina Koper, CPK, ...) Primeri (Izlitje fekalnih voda, zlomljen prometni znak, nedelujoča luč javne razsvetljave, kup smeti, ki se nekje pojavi iznenada, natrgana vrv na mostu, predlog spremenjene kolesarske poti, predlog za novo luč ob sprehajalni poti... itd.

Dokumenti (1)


-->