Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

POMJAN –2. del ureditve notranjosti dela stare propadajoče šole Pomjan

Sonja Petz Sonja Petz  –  08. 07. 2022  –  Območje 2
Notranjost šole Pomjan
Notranjost šole Pomjan

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo? Vaščani bi imeli sodoben Vaški dom oziroma MEDGENERACIJSKI ŠPORTNO-KULTURNI CENTER, v katerem bi izvajali aktivnosti, ki potekajo že leta v slabih pogojih: Balinarski turnirji in treningi, turnirji v malem nogometu, telovadba za ženske, rekreativni ping-pong za mlade, tekmovanja v Briškoli in Trešete, vaški prazniki Sveti Jurij in Sv. Marija mala, tradicionalne priprave za pust in pustovanje, praznovanja 8. marca, Martinovanje z ocenjevanjem vin, komemoracije ob 1. novembru, Božično praznovanje za otroke, Novoletno praznovanje vaščanov, poletni zaključek Oratorija za otroke iz šmarskega župnišča, druženje otrok na igriščih pred stavbo, priprava sladic za Sladko Istro in za Koper na dlani, srečanja in druženje vaščanov vseh starosti, popogrebne zakuske, sestanki Vaške skupnosti in Društva TKŠD Pomjan, Volišče. ...Ko bi imeli primeren prostor, bi lahko izvajali še druge aktivnosti, ki jih zdaj ne moremo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Dela bi pričeli v letu 2022 in bi potekala do 2023.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? V stanovanjskem delu bivše "šole" Pomjan, v notranjosti objekta št. 121, ki stoji na parceli 963/1, k. o.: 2609 Pomjan in je v lasti Krajevne skupnosti Šmarje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati? V predlogu za ureditev z leta 2020 so bile načrtovana sledeča dela: • Zrušili bi nekatere vmesne stene, da bi dobili en večji prostor. • naredili bi novo električno napeljavo, • ometali in prepleskali stene, • nove talne obloge, • naredili priključek na vodovodno omrežje, • uredili manjšo kuhinjo, • uredili toaletne prostore. V predlogu ki ga podajamo v letu 2022 bi predlog dopolnili: • Z sredstvi iz leta 2020 bi lahko izvedli le večino del za ureditev osnovnega skupnega prostora – sejna soba površine 66 m2. • Potrebujemo sredstva za dokončanje začetih del pri sejni sobi ter ureditev spremljajočih prostorov, ki so še vedno v prvotnem stanju, ki zajema tako gradbena dela kot inštalacijska dela:  2 shrambi,  čajna kuhinja,  garderoba,  stavbno pohištvo novih odprtin spremljajočih prostorov,  oprema prostorov.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo? Predlagamo ureditev notranjih prostorov bivšega stanovanjskega dela "šole". V novih prostorih želimo urediti MEDGENERACIJSKI ŠPORTNO-KULTURNI CENTER, tako kot ga ima že večina vasi v MOK. Urediti želimo tudi stalno etnološko razstavo fotografij in drugih predmetov iz naše vasi, privabiti želimo različne vrste turizma, kot na primer tudi razne rekreativne športnike (pohodnike, kolesarje, kinološka društva).

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja? V Pomjanu imamo objekt nekdanje šole iz leta 1954, v katerem je bila še do pred 8 leti gostilna. Od takrat skrbimo zanj in za okolico člani Društva TKŠDPomjan in vaščani. S prostovoljnim delom ga po najboljših močeh vzdržujemo, vendar naglo propada, potrebna je obnova v celoti, zunanjosti in notranjosti. S pomočjo Participativnega proračuna MOK z leta 2020 smo si za obnovo notranjosti bivalnega dela šole zagotovili sredstva v višini 20.000,00 eur. Z deli še nismo pričeli, saj se šele zdaj dogovarjamo o izvedbi, ki naj bi pričela v mesecu juliju 2022. Pri ponovnih izračunih stroškov načrtovanih del ugotavljamo, da so se cene gradbenega materiala in gradbenih ter obrtniških storitev v zadnjih 2 letih močno povečale. Za izvedbo načrtovanih del in popolne ureditve notranjosti bi potrebovali še dodatna sredstva.

Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 20000 €


-->