Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Škocjanska pot

Daniel Cerovac Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2022  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Sanacija ceste

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Sanacija pogreznjenega terena okoli kanalizaciskih jaškov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Gradbena dela. Postavidev kanalizacijskih jaškov na nivo cestišča.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Škocjanska pot. Med pokopališčem škocjan in hišno številko 8.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2023

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prometna varnost.

Vrednost projekta: 15000 €


-->