Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

PARKiraj

Boštjan Bugarič Boštjan Bugarič  –  09. 07. 2022  –  Območje 1
PARKiraj
PARKiraj

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Parkirišče na Ukmarjevem trgu mora postati novi urbani mestni park z ustreznimi vsebinam, ki bodo namenjene vsem uporabnikom in prebivalcem mesta Koper. Posebej poleti, ko je Ukmarjev trg zaradi asfaltne površine in parkiranih avtomobilov razbeljen in vroč, je za ta del mesta primerna ustrezna parkovna ureditev z drevesno zasaditvijo, ki bo omogočala senco in ustrezno mikroklimo. Park bo nova zelena programska oaza, kjer bomo skupaj z uporabniki v participativnem procesu oblikovali načrt za umestitev različnih aktivnosti tako za starejše kot tudi otroke in mladostnike.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Avtomatik Delovišče je v letu 2021 na Ukmarjevem trgu izvedel različne urbane akupunkture v samoorganizaciji in sredstvi pridobljenimi iz drugih virov kot poskusno umeščanje novega zelenega parka na razbeljeno asfaltno parkirišče. Izvedene urbane akupunkture so obsegale zeleni žepni park PARKirno MESTO (https://www.youtube.com/watch?v=Dptf7nLuY74), ki je zasedel dve parkirni mesti, umestitev testnih začasnih vsebin NORadia z radijskim studijem in vsebin za javnost, ki jih je organizirala Krajevna skupnost Koper-center v kiosku K-67 (https://www.youtube.com/watch?v=dZ2HhKFTf3o) ter risanje načrta z novo zasaditvijo v okviru mednarodne poletne šole skupaj z mladostniki in otroci (https://www.youtube.com/watch?v=3zuPQrRkvME) - glej prilogo Urbane akupunkture. V drugi fazi se bo skupaj z javnostjo v participativnem procesu poiskalo in definiralo javne vsebine, ki jih želijo uporabniki razvjati in uporabljati na Ukmarjevem trgu. Uredilo se bo igrišče za otroke, peskovnik, balinišče, košarkaško igrišče za mladostnike, 3 žepne zelene parke za počitek ter počivalnike na robu z morjem. Bistvo projeka je oblikovanje mikroambientov, ki s senco in zelenimi površinami namesto asfaltnega parkirišča vplivajo in pomagajo pri zniževanju temperatur v mestu. Novi javni prostor - urbani Ukmarjev park - bo postal novo srečališče meščanov in uporabnikov mesta v prijetnih ambientih, ki jih bodo samoustvarili prav oni.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Avtomatik Delovišče je v letu 2021 na Ukmarjevem trgu izvedel različne urbane akupunkture v samoorganizaciji in sredstvi pridobljenimi iz drugih virov kot poskusno umeščanje novega zelenega parka na razbeljeno asfaltno parkirišče. V tej neformali fazi je projekt potekal v sodelovanju z Marjetico Koper in sicer z izposojo rastlin ter Krajevno skupnostjo Koper-center, ki je pomagala pri vsebinskem participatornem delu projekta. Druga faza obsega proces analize in oblikovanja novega načrta za park, ki se bo pripravljal v participativnem sodelovanju široke javnosti in uporabniki novega parka. Temu sledi zaprtje oziroma zamenjava 33 parkirnih mest z izvedbo žepnih parkov, igrišča, peskovnika, balinišča in počivališč. Vse to namesto avtomobilske pločevine, saj se parkiranje preseli v garažno hišo Belveder. Prva faza obsega preizkus za najustreznejše umestitve novih vsebin v sodelovanju z uporabniki preko rednih mesečnih delavnic, igralnic, športnih tekmovanj, okroglih miz, urbanih kavarn in diskusij. Naslednja faza zajema ustrezno zasaditev dreves in grmovnic, ki bodo zamenjale poskusne začasne žepne parke. Tudi medijsko se bo projekt predstavljal v Primorskih novicah v mesečni rubriki Prostorska frka: https://avtomatik-delovisce.si/prostorska-frka/, na Neodvisnem obalnem radiu NOR v mesečni oddaji WELTRAUM: https://avtomatik-delovisce.si/weltraum/, predstavljena tudi na lanskem beneškem arhitekturnem bienalu: https://archipelagopr.com/podcast-audiobook/.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se bo izvajal na Ukmarjevem trgu v Kopru, od mestnega kopališča na vzhodni do kioska Folpo in privezov na zahodni strani. Na severni strani lokacjo omejuje morje na južni pa Pristaniška ulica. Lokacija praktično zaobjema sedanje parkrišče na Ukmarjevam trgu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt se bo začel izvajati v letu 2023 in se izvedel do leta 2024. Projekt bo potekal v sodelovanju z Mestno občno Koper, Marjetico Koper, Krajevno skupnostjo Koper-center, Univerzo na Primorskem-Pedagoško fakulteto program Vizualne umetnosti in oblikovanje in široko zainteresirano javnostjo.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Namesto parkirišča, ki zavzema enega izmed najlepših prostorov ob historičnem mestnem jedru Kopra, se bo na Ukmarjevem trgu oblikoval nov mestni park na principu sodelovanja in vključevanja uporabnikov v proces dela. Tako se bo parkirišče z najlepšim pogledom na svetu spremenilo v park za ljudi. Z oblikovanjem zelenih mikroambientov s senco namesto asfaltnega parkirišča se bo bistveno vplivalo na zniževanje temperatur v mestu ter ustvarilo nov, kvaliteten in inkluziven javni prostor srečevanja.

Dokumenti (3)


Vrednost projekta: 39900 €

Soglasje o izvedbi naročila skladno z ZJN poslano kot dopolnitev.


-->