Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Balinarski klub in Gostilna Giordana - priključitev na kanalizacijo in parking

Marko Krmac Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2022  –  Območje 1
289916583_589692229155721_4792721670252810222_n.jpg
289916583_589692229155721_4792721670252810222_n.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Balinarski klub Koper in Gostilna Giordana še vedno nista priključena na javni kanalizacijski sistem, čeprav sta del urbanega mestnega področja. Zaradi neasfaltiranega terena, ob nalivih močno smrdi iz greznice.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se uredi priklop na kanalizacijsko omrežje za celoten objekt, v katerih imata prostore Gostilna Giordana in Balinarski klub Koper ter za objekt balinarskega igrišča, ki ima tudi stranišča. Poleg tega predlagamo, da se celotno makadamsko parkirišče in dovozna cesta na tem področju asfaltira.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kanalizacijska dela na terenu, dokumentacija, načrt. Asfaltiranje makadama.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na Istrski cesti 6 v Kopru, za območje glejte zemljevid.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Izvedbena dela bi bila v zimskih mesecih 2023.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ob nalivih ne bi bilo več smrada, dostopnost bi bila zaradi asfaltiranega parkirišča in dovoza boljša, v dežju ne bi bilo več takih luž.

Dokumenti (1)-->