Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Srgaši - preplastitev delov ceste Kr. Šmarje-Srgaši, postavitev prometnih znakov

Patricija Grižon Patricija Grižon  –  09. 07. 2022  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cesta od Kr. Šmarje do vasi Srgaši in naprej en del proti Gažonu je v posameznih delih v slabem stanju, cestišče se poseda, so luknje. Pred vstopom v vas je tudi star polomljen prometni znak, ki ga je potrebno zamenjati.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam preplastitev ceste na delih, kjer je najbolj potrebno. Postaviti je treba 3 nove prometne znake: 'Srgaši', 'omejitev hitrosti na 30', 'otroci na cesti'

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna bi bila preplastitev ceste in na posameznih odsekih tudi majhna razširitev. Postaviti prometne znake.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na cestišču med Kr. Šmarje in Srgašimi: na območju 'v Buži', med hišno št. 28 in 29, proti hiši št. 29 od hišne št. 21 a proti Čepinjem. Prometni znak : na mestu kjer stoji zdaj star prometni znak.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2023, 2024.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Popolnoma bi se izboljšala varnost in kakovost bivanja za vaščane.

Vrednost projekta: 25000 €


-->