POMJAN –Ekološki otok, javna razsvetljava, parkirišče

Sonja Petz Sonja Petz  –  09. 07. 2022  –  Območje 2
Slika parcela 464, Pomjan, odrez.jpg
Slika parcela 464, Pomjan, odrez.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja? Na delu parcele, ki je v lasti Mestne občine Koper in leži neposredno ob stari cesti proti Fijerogi in v bližini hiš naspodnjem robu strnjenega dela vasi Pomjan, želimo urediti: ekološki otok, javno razsvetljavo in nekaj parkirnih mest za prebivalce, ki živijo v tem delu vasi. Osrednji, strnjeni del vasi Pomjan, kjer živi večina prebivalcev, nima v bližini ekološkega otoka, oziroma smetnjakov.Odpadke odvažamo večinoma z lastnimi avtomobili, saj so bližnji smetnjaki postavljenipred začetkom in na koncu vasi. Prvi leži na klancu pred vasjo, oddaljen 300 m, kar predstavlja 5 – 10 min hoje navkreber. Za starejše osebe brez vozila je nedosegljiv, še posebej ker nima razsvetljave. Drugi je pri razgledni ploščadi, 220 m strmega klanca navzgor. V obeh primerih moramo prebivalci nositi smeti po klancu navzgor, saj vas leži v kotlini.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo? Zaznali smo namero MOK o prodaji parcele št. 464,k. o. 2609 Pomjan. Ob tej parceli poteka cesta do stanovalcev na južni strani Pomjana in naprej do Fijeroge. Cesta je zelo ozka, srečanje dveh avtomobilov ni mogoče. Ta del poti k stanovalcem na južni strani je sedaj v temi, saj nima javne razsvetljave. Na tem delu vidimo priložnost za: - razširitev ceste in pridobitev parkirnih površin - postavitev cestne razsvetljave - postavitev ekološkega otoka

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kako bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati? Predlagamo, da se ob cesti na parceli št.464,k. o. 2609 Pomjan odreže 8 m in na severni strani 6 m parcele (skica) in ta pas priključi javnemu dobro, tako da se omogoči dostop tovornjaku, ki odvaža smeti. Tako bi znašala skupna ureditvena površina cc 220 m2. • Podporni zid skupne dolžine cca 40 m1, višine do 2,00 m. • Utrjeno nasutje med obstoječo cesto in novim podpornim zidom. • Asfaltiranje površine, • Javna razsvetljava (dve ulični svetilki).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Projekt bi se izvajal na parceli št. 464, k.o. 2609 Pomjan, v lasti Mestne Občine Koper. Vaška skupnost Pomjan je na Mestno Občino Koper, na Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, dne 30.09.2020 podala Vlogo za dodelitev dela parcele št. 464 k. o. 2609 Pomjan v javno dobro. Predlagali smo, da se ob cesti na parceli št. 464, k. o. 2609 Pomjan odreže 8 m in na severni strani 6 m parcele (skica) in ta pas priključi javnemu dobrem. Mestna občina Koper, nam je dne 13.10.2020 odgovorila z dokumentom št.: 478-401/2020/4, kjer naj je obljubila, da bo pristopila k reševanju vloge čez 1 leto.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Leto 2023

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo? Z razširitvijo omenjene ceste bi pridobili nekaj parkirnih mest v strnjenem delu vasi. Postavili bi cestne razsvetljavo na južni strani ob stari cesti za Fijerogo, saj tamkajšnji stanovalci nimajo javne razsvetljave. Postavili bi ekološki otok, da zagotovimo vsem prebivalcem, da svoje odpadke lahko odnašajo peš


Dokumenti (1)


-->