Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Ulica 2.prekomorske brigade

Špela M. Špela M.  –  09. 07. 2022  –  Območje 1
Zapusceno igrisce
Zapusceno igrisce

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Lazje sobivanje prebivalcev ulice 2.prekomorske brigade,resitev dolgoletnega problema parkirnih mest v ulici, ureditev ulice in okolice za kvalitetnejse bivanje ljudi in omogociti otrokom pravico do igre.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ureditev parkirnih mest ob ulici 2.prekomorske brigade, predvsem od krizisca s cesto na Markovec pa do bivsega Merkatorja. Potrebno bi bilo oznaciti mesta za pravilno parkiranje. Odstraniti zabojnike za smeti, nekateri zabojniki so tik ob oknih stanovanj in zasedajo parkirno mesto, urediti obstojeci okoljski otok, ga povecati, obdati z zelenjem. Posledicno posekati stare palme. Pod ulico pa urediti igrisce za otroke, urediti nova igrala, urediti zarastlo zelenje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt je enostavno izvedljiv. Predvsem aktivnosti obcinskega komunalnega podjetja,urejanje okolice,oznacevanje cest.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V celotni ulici 2.Prekomorske brigade , predvsem od krizisca s Cesto na Markovec po ulici do bivsega Merkatorja na kriziscu s Bezkovo ulico. Ter na parceli 500/21 ko Semedela,igrisce.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V najkrajšem moznem času.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ulica bi bila bolj urejena, ne bi bilo vec smradu od zabojnikov, prebivalci ne bi imeli problemov s parkiriscem, otroci bi se lahko igrali na igriscu.

Vrednost projekta: 40000 €

Projekt se izvede do porabe predvidenih sredstev 40.000.


-->