Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Drevorede platan ali lip ob Ferrarsko in Ankaransko cesto

Mica Anonimno oddan predlog  –  10. 07. 2022  –  Območje 1
Ankaranska in Ferrarska štiripasovnica sta poleti pregreti (foto: Google Maps)
Ankaranska in Ferrarska štiripasovnica sta poleti pregreti (foto: Google Maps)

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

To sta dve štiripasovnici blizu zgodovinskega jedra Kopra, ki sta brez ali z le malo naravne sence. Tudi zato sta izrazito neprijazni in poleti dodatno pregrevata okolico. Poleg tega bi gosto drevje blažilo hrup in filtriralo trde delce, ki jih spušča v zrak promet, na Ankaranski je tudi veliko kamijonskega.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo večredno zasaditev listopadnega drevja, saj le-to raste hitreje od iglavcev. Če inštalacije omogočajo, naj bo en red tudi na sredinskem otoku.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Stroka naj izbere prave vrste in preveri možnosti zasaditve. Naj nabavi primerne mladike in vse potrebno in drevje strokovno vsadi (in pozneje tudi vzdržuje).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ob Ferrarski in Ankaranski cesti, po možnosti tudi na sredinskem otoku med voznima pasovoma.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V za sajenje mladih dreves najprimernejšem času.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Čez desetletja bi bil asfalt omenjenih štiripasovnih cest in pločnikov ter kolesarskih poti ob njiju končno v prepotrebni naravni senci. Tako bi izboljšali lokalno mikroklomo, obilno zelenje pa bi tudi čistilo zrak, ki je tam zaradi težkega prometa prekomerno onesnažen.


-->