Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Listopadno drevo, kamor le lahko

Mica Anonimno oddan predlog  –  10. 07. 2022  –  Območje 1
Urbano listopadno drevje, primer iz Londona
Urbano listopadno drevje, primer iz Londona

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dreves ni nikoli dovolj. Ko pade eno odraslo drevo, njegovih učinkov ne more nadomestiti tisoč mladik! V Kopru še zelo dolgo ne bomo hodili po strnjeni naravni senci. A brez sajenja številnih novih, ne bo to sploh nikoli.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V za sajenje najprimernejšem času.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kjerkoli je prostor za vsaditev primernega drevesa.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Izbiro drevesnih vrst, določitev najpotrebnejših lokacij in vse ostalo naj opravijo strokovnjaki.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Predlagam saditev drevesnih vrst, ki najboljše prenašajo urbani stres. Menda so najprimernejše PLATANE in LIPE. Predlagamo večredne drevorede in zasaditve v gostejše skupke (mikro gozdičke).

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Koper rabi še veliko dreves! Drevesa spreminjajo mikroklimo na boljše ... dobrobit odraslih dreves je ogromna. (Več: https://arbor1.com/2015/02/16/20-incredible-benefits-urban-street-trees/)

Vrednost projekta: 20000 €

Projekt se izvede na predlaganih območjih v sklopu pristojnosti MOK.


-->