Košarkarsko igrišče Movraž

Mateja Grdina Anonimno oddan predlog  –  10. 07. 2022  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Movražu imamo že dotrajano in ne več funkcionalno košarkarsko igrišče na obrobju vasi. Podlaga je zaradi starosti in vremenskih vplivov razpokala in je zdaj že nevarna za uporabnike igrišča, ki so v veliki meri predvsem otroci različnih starosti. S predlogom želimo preplastiti igrišče, na novo zarisati talne označbe in postaviti nova koša.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zaradi dotrajane in razpokane površine igrišča, želimo igrišče na novo utrditi, preplastiti z asfaltno prevleko, na novo zarisati talne označbe in postaviti dva nova koša.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Prvi korak bi bilo potrebno odstraniti trenutno podlago igrišča. Nato bi na novo popravili oziroma pripravili teren, katerega bi prevlekli z asfaltno oblogo. Nato sledi zaris primernih talnih označb, postavitev novih dveh košev.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se bo izvajal na že obstoječem košarkarskem igrišču na obrobju vasi Movraž, konkretneje na parceli s št. 126 k.o. Movraž.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Predviden časovni okvir projekta: začetek del v letu 2023, dokončanje ureditve igrišča do konca leta 2023, novi koši in njihova montaža v letu 2024.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Na igrišču se skozi vse leto ob primernem vremenu zbirajo otroci, njihovi straši in drugi obiskovalci iz bližnje in daljne okolice vasi Movraž. Igrišče je postalo točka druženja za mladino in otroke, ki so prevečkrat prikovani pred televizijske in računalniške ekrane, zato je tako namenjena površina vse več kot dobrodošla v današnji družbi. Otroci bodo z na novo urejenim igriščem imeli večjo motivacijo po druženju in zunanjih aktivnostih, kar bi se na splošno moralo podpirati in spodbujati. Igrišče tako postane prostor za rekreacijo na svežem zraku, mesto druženja z vrstniki, sovaščani in sosedi, varen prostor za igro in sproščeno vzdušje. Trenutno je podlaga igrišča že prenevarna za brezskrbno igro in možnost nezaželenih poškodb je na takem igrišču večja. Preplastitev in ureditev igrišča bo pripomogla k varnejši uporabi le tega, združevanju na prostem in svežem zraku, športni aktivnosti tako mladih kot tudi manj mladih. S preplastitvijo se bo povečala uporaba igrišča, ki je zdaj zaradi slabega stanja nekoliko upadla.


Dokumenti (2)


Vrednost projekta: 35000 €Nima definiranih mejnikov