Predlagaj!

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna is lahko oddal/-a do 11. 7. 2022.

Kakšen je proračun?

Accepting presentation summary for accepting proposals should not be that long.

Kakšen naj bo predlog?

Accepting presentation summary for balloting should not be that long.

In če vse štima?

Accepting presentation summary for finished budget should not be that long.

Vrednotenje projektov

Komisija za participativni proračun, ki jo je imenoval župan, bo pregledala vse prejete predloge.

Komisija bo preverila, ali so predlagani projekti v pristojnosti občine, se nanašajo na območje občine, so izvedljivi v predvidenem proračunskem obdobju, v skladu z zakonodajo in urbanističnimi akti, pa tudi, ali so že vključeni v obstoječi načrt investicij. Če predlog ne ustreza vnaprej določenim kriterijem, bo izločen. Komisija bo vse predloge tudi ovrednotila. Projekti, katerih izvedba ne dosega 10.000 evrov ali presega 40.000 evrov z DDV-jem, ne bodo uvrščeni na glasovanje.

Spremljaj!

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v fazo implementacije.

Kaj potem?

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. Implementacija mora biti dokončana v trenutnem proračunskem obdobju.

In moja vloga?

V tej fazi boš lahko bdel/-a nad izvajanjem projektov in se veselil/-a napredka.

In nato?

O izvedenih projektih te bomo informirali. Medtem pa že lahko razmišljaš o svojem predlogu za naslednje proračunsko leto!