Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišča niso v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

ureditev parkirnih mest in parka v Kampelu pri kapelci

Katja  –  24. 06. 2020  –  Območje 2

Pohodniki in kolesarji na Pomjan nimajo ustreznih parkirnih mest.

Predlagm ureditev parkirnih mest ob kapelci na območju stare vanganelske ceste med kapelco in podjetjem Dag in parka na zelenem območju do glavne Vanganelske ceste.

Na delu asfaltirane ceste bi bila lahko parkirišča, na zelenem območju do glavne ceste pa park s klopcami, igrali za otroke, fitness napravami in pitnikom vode.

Na območju med kapelco in podjetjem Dag.