Participativni proračun

OTROŠKA IGRALA V BORŠTU

Boštaranka  –  11. 07. 2020  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vasi Boršt imamo igrala stara 40 let, katera so zastarela, nevarna in  neprimerna za otroke. Nekatera igrala že razpadajo in tako predstvaljajo nevarno igro našim otrokom.

 

 

 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se v vasi postavijo nova igrala, primerna in predvsem taka, katera ustrezajo današnjemu standardu varne igre. Otroci se bodo lahko tako igrali na varnih igralih in staršem ne bo ppotrebno ves čas slediti otroku, da se ne bi poškodoval. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt zahteva enostavno izvedbo, saj je potrebna le postavitev novih igral. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na zemljišču od zadružnem domu, kjer so trenutno postavljena povsem zastarela in otrokom nevarna igrala. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se lahko izvedel takoj, ko bo mogoče. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvsem bi bilo poskrbljeno za varnost naših otrok. Nova igrala bi zarisala neskončen nasmeh in veliko veselje našim otrokom, saj smo najbrž edina vas s tako zastarelimi igrali, otrok pa je v naši vasi vsako leto več. Prav tako imamo v naši krajevni skupnosti samo ta igrala, saj jih Labor in Glem sploh nimata. Iz tega razloga bi bilo nujno potrebno razmisliti o podanem predlogu, saj se na teh igralih igrajo otroci iz kar treh vasi. Mislim, da je ni krajevne skupnosti, v kateri bi se vsi otroci igrali le na enih igralih. 

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

12000 €

Če bo projekt izglasovan se bodo obnovljena igrala postavila na igrišču v Borštu.