Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Postavitev omaric za shranjevanje koles in oprostitev plačila na P+R ob Semedeli

aleksandra  –  11. 07. 2020  –  Območje 1
Parkirne omarice, primer iz P+R pri Ljubljani
Parkirne omarice, primer iz P+R pri Ljubljani

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Izboljšanje kakovosti bivanja v Kopru je poveznao tudi z razbremenitvijo prometa v mestnem jedru. Parkirišča v jedru so (pre)zasedena, na obrobju, še posebej P+R ob Semedelski, pa pretežno samevajo. Alternative je zato potrebno narediti bolj privlačne, da bi lahko spreminjali mobilnostne navade občavov in drugih obiskovalcev.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Za vsakodnevne obiskovalce Kopra, ki se zaradi službe ali drugih razlogov dnevno vozijo v mesto iz zalednih vasi, bi omogočili z možnostjo varnega shranjevanja lastnega kolesa, s katerim bi se iz parkirišča P+R, kjer bi pustili avto, lahko vsakodnevno odpravili naprej do službe ali druge lokacije v centru mesta.

Opcija postane še bolj zanimiva, če bi parkiranje od npr. 6. do 18. ure, bilo brezplačno (sedaj je cena ista kot za tržnico, vendar je slednje iz vidika hoje v center bistveno bolj sprejemljivo), prevoz do centra z mestnim avtobusom, pa bi se doplačalo 1 € (kar bi bilo isto kot trenutna tarifa P+R).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Namestitev 15 parkirnih omaric za kolesa in sprememba parkirne tarife.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na parkirišču P+R ob Semedelski cesti.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2020 ali 2021, vendar čimprej.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Osmislilo bi se parkirišče P+R ob Semedelski cesti, saj bi tam redno parkiralo več voznikov, hkrati pa bi se sorazmerno razbremenilo parkirna mesta v mestnem jedru in neposredni bližini. Hkrati namestev predstavlja pilotni projekt za morebitnih dodatnih omaric na P+R na avtobusni postaji in drugje, v primeru pozitivnega odziva in presežnega povpraševanja zainteresiranih uporabnikov.

Predvideni stroški predlaganega projekta