Participativni proračun

Foto točka Marezige

Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2020  –  Območje 5
Razgledna_ploscad_Marezige.jpg
Razgledna_ploscad_Marezige.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Marezige slovijo po enim najlepših razgledov na koprski zaliv. S postavitvijo foto točke, se marežganski razgledni ploščadi dodeli novo dodano vrednost na kateri se bodo obiskovalci slikali, svoje slike nato objavili na družbenih omrežjih in tako širili promocijo Marezig in Kopra po Sloveniji in spletu. Foto točka bo tako postala dodaten motiv za obisk podeželja Kopra, popestrila dneve obiskovalcev Kopra instočasno pa omogočila občanom točko srečevanja in druženja. 

Projekt naslavlja potrebo po vzpostavitvi dodatnih atrakcij na podeželju Kopra. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo - postavitev foto točke, ki jo vsebinsko oblikujejo predstavniki KS, vaščani Marezig s pomočjo krajinskega arhitekta in oblikovalca oz. izdelovalca t.i. foto točke. 

Slednje zajema: oblikovanje konstrukcije (idejna zasnova, grafija/oblika, določitev materialov, mikrolokacije itd.), izdelavo kontrukcije, montažo konstrukcije ter redno vzdrževanje le te (kar je lahko v domeni KS Marezige). 

Ko je konstrukcija postavljena se lahko izvede mini otvoritveni dogodek, za promocijo le te. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Akcijski načrt:

- braistorming s strokovnjaki/vaščani/KS/občino, kakšna naj bo tematika/oblika/vsebina foto točke (npr. kozarec vina kot del promocije Dežele refoška);

- oblikovanje fotototočke (izdelava idejne zasnove);

- določitev materialov posameznih elementov;

- pridobivanje ponudb za izdelavo, dostavo in montažo fototočke;

- promocija fototočke (izdelava foto in video promo materiala, organizacija mini otvoritve, oglaševanje foto točke);

- sledi redno vzdrževanje in promoviranje foto točke (kar lahko prevzame KS ali upravljalec Vinske fontane).

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na razgledni ploščadi v Marezigah. Točno mikrolokacijo se določi s krajinskim ali drugih arhitektom.

Foto točko se postavi na zemljišču občine ali javnem dobru. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Takoj, ko bo možno.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prepoznavnost podeželja MO Koper in Marezig.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
Izdelava idejne zasnove 2000
Izdelava konstrukcije z montažo in dostavo15000
Promocija in izdelava foto/video materiala ter mini otvoritev3000
Skupaj 20000

Vrednost projekta

10000 €

Komisija je vrednost predloga ocenila na 10.000 € in ustrezno popravila vrednost predloga.