Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga ne dosega minimalne zahtevane vrednosti vrednost 5.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Betonska miza za namizni tenis na REKREACIJSKEM PARKU BONIFIKA

Jan Gregorič  –  12. 07. 2020  –  Območje 1
Betonski namizni tenis
Betonski namizni tenis

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Rekreacijski park bonifika bi dobila dodatno športno dejavnost - namizni tenis. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam eno mizo za namizni tenis ob igriščih za tenis na bonifiki. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se lahko izvedel leta 2021. Potrebno bi bilo najdi najbolj primerno lokacijo. Predlagam zraven tenis igrišč. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvideni stroški predlaganega projekta