Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

SANACIJA CESTE V MARANCINIH (BABIČI)

Boris Srebernič  –  12. 07. 2020  –  Območje 5
cesta_Marancini.png
cesta_Marancini.png

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cesta, ki vodi v zaselek Marancini je v obupnem stanju. Potrebna je takojšnje sanacije, ker je škoda iz dneva v dan večja, cesta pa nevarnejša in škodljiva za osebna vozila.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Utrditev cestišča, predvsem na najbolj poškodovanih delih in asfaltiranje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Sanacija poškodovanih delov cestišča in asfaltiranje. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Odcep za "Marancine" iz ceste Babiči - Rojci.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej. Cesta je nujno potrebna popravila.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Normalen dostop prebivalcev do svojih domov.

Predvideni stroški predlaganega projekta