Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

SANACIJA CESTE V MARANCINIH (BABIČI)

Boris Srebernič  –  12. 07. 2020  –  Območje 5
cesta_Marancini.png
cesta_Marancini.png

Cesta, ki vodi v zaselek Marancini je v obupnem stanju. Potrebna je takojšnje sanacije, ker je škoda iz dneva v dan večja, cesta pa nevarnejša in škodljiva za osebna vozila.

Utrditev cestišča, predvsem na najbolj poškodovanih delih in asfaltiranje.

Sanacija poškodovanih delov cestišča in asfaltiranje. 

Odcep za "Marancine" iz ceste Babiči - Rojci.

Čimprej. Cesta je nujno potrebna popravila.

Normalen dostop prebivalcev do svojih domov.