Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Krožišče v Kavaličih

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Prometna varnost

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na križišču Lopar - MArezige - Kavaliči predlagam, da se izdela krožišče, saj je to križišče zelo nepregledno in nevarno

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izdelava krožišča

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Kavaličih na križišu

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

en mesec

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšana promentna varnost, boljša preglednost v križišču, umirjanje prometa

Predvideni stroški predlaganega projekta