Participativni proračun

osvetlitev javnega cestišča V Kavaličih

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Neosvetljena javna cesta v Kavaličih po kateri občani nosimo odpadke na ekološki otok ter hodimo na avtobusno postajo

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam da se na delu cestišča od ekološkega otoka-avtobusne postaje izdela javna razsvetljava do hiše KAvaliči 15c, ki je sedaj povsem neosvetljen

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postaviti bi bilo potrebno 5 drogov za javno razsvetljavo z svetilkami

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Izvajal bi se v Kavaličih med avtobusno postajo in hišno številko KAvaliči 15c 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

čimprej

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Osvetlitev cestiča, prometna varnost, zmanjšanje možnosti poškodb zaradi hoje v temi, splošna varnost

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.