Participativni proračun

"Zjoga-balin plac" v Hrastovljah

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 6
zjoga_naslovna.jpg
zjoga_naslovna.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Hrastovljah imamo že precej dotrajano balinarsko stezo t.i. "zjoga-balin plac", ki potrebuje osvežitev.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Osvežitev oz. manjša renovacija že obstoječe balinarske steze. 

Vaščani so se ob nedeljah dobivali na "zjogi", kjer so se družili, športno udejstvovali in tako izboljševali medosebne odnose. 

Na prenovljenem balinarskem igrišču bi tako druženje ponovno zaživelo. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Balinarsko igrišče je že betonirano, potreben bi bil nov nanos drobnega peska cca. 1,5cm do 2cm. Ob stezi je manjša betonirana tribuna, katero bi se obleklo v tropski les, ki je odporen na vremenske pojave. Okoli igrišča je potrebna postavitev nove ograje cca. 2m višine in izgradnja manjšega nadstreška. Potrebni so tudi pripomočki za vzdrževanje in urejanje balinarske steze (analogni semafor za štetje rezultatov, mreža za ravnanje peska na stezi, ipd.).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V k.o. Hrastovlje 2617, na zemljišču s parcelno št. 1689/2 v lasti agrarne skupnosti Hrastovlje. 

Za projekt je pridobljeno soglasje lastnika parcele, agrarne skupnosti Hrastovlje. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letih 2021/2022.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Dotrajana steza za balinanje bi tako bila ponovno središče zbiranja in druženja.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
pesek1000
vzdržljiv les3000
ograja3000
nadstrešek1500
Skupaj 8500

Dokumenti

Vrednost projekta

15000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 15.000 € in ustrezno prilagodila predlog.

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.