Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišča niso v lasti MOK, hkrati pa se ne more zagotoviti uspešen nakup. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Ekološki otok - Ulica 15. maja, Koper

rozanam  –  12. 07. 2020  –  Območje 1
predlagane_lokacije.jpg
predlagane_lokacije.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog predvideva izgradnjo ekološkega otoka na Ulici 15. maja. S predlogom rešujemo težavo umeščanja zabojnikov za smeti pred vhod v naselje 15. maj, saj stanovalci v naselju nimajo ustreznega prostora za umestitev zabojnikov. S tem je bistveno slabši tudi celoten izgled ulice, ki je pomembna peš povezava med Olmom in centrom Kopra.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam izgradnjo ekološkega otoka na Ulici 15. maja.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt zajema naslednje aktivnosti:

1. odkup zemljišča oz. pridobitev stavbne pravice za izgradnjo ekološkega otoka;

2. izdelava PZI za ekološki otok in

3. izgradnja ekološkega otoka.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se izvede na Ulici 15. maja na eni od predlaganih 3 lokacij (lokacije navedene po prioritetnem vrstnem redu v priponki).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt se izvede v letu 2021. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšal se bo izgled ulice, ki je pomembna peš povezava med Olmom in Bonifiko oz. centrom Kopra. Obenem se izboljša izgled vhoda v naselje 15. maj in pogoji za življenje tamkajšnjih prebivalcev. 

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
Odkup zemljišča (20 m2 po 100 eur/m2) 2000
PZI1500
Izgradnja eko otoka14000
Parcelacija zemljišča za potrebe odkupa1300
Skupaj 18800