Participativni proračun

Idejna zasnova postavitve krožišča pred zadružnim domom v Bertokih

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 4
Dovoz
Dovoz

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obstoječe križišče pred zadružnim domom v Bertokih zahteva kompleksno prometno preureditev za nemoteno pretočnost prometa in varnost vseh udeležencev.  Udeleženci prometa, ki se priključujejo na glavno cesto s strani priključka zadružni dom-trgovina proti hitri cesti naletijo na težavo varnega vključevanja zaradi nepreglednosti ovinka s smeri Bivja, prometnosti glavne ceste in neprilagojene hitrosti prometnih udeležencev, predvsem s smeri Bivja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo izdelavo idejne zasnove in prometne študije za postavitev krožišča na cesti Bivje - Bertoki, pred zadružnim domom v Bertokih. Cesta je kategorizirana kot državna cesta, zato je potrebno predhodno soglasje države, ki pa za odločanje potrebuje izdelano študijo in IDZ. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V prvi fazi bi projekt obsegal naročilo in izdelavo idejne zasnove  in prometne študije za postavitev krožišča, v drugi fazi pridobitev soglasja  države in v tretji fazi delitev stroškov z državo ter umestitev projekta v občinski proračun.

 

Predmet te pobude je izpeljava prve faze projekta.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na območju obstoječega križišča pred zadružnim domom v Bertokih.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Izdelava idejne zasnove in prometne študije v začetku leta 2021, pridobitev potrebnih soglasij do konca leta 2021, umestitev v občinski proračun do konca leta 2022.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Večja varnost udeležencev, lažje vključevanje in boljša pretočnost prometa.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
IDZ in študija 8000
Skupaj 8000

Vrednost projekta

8000 €