Participativni proračun

Zasteklitev terase doma KS Gradin

Sebastijan Šaule  –  12. 07. 2020  –  Območje 5
Dom KS Gradin
Dom KS Gradin

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pri nadgradnji doma KS Gradin je bila narejena  velika pokrita terasa na kateri je možno izvajati različne dejavnosti.

Zaradi odprtosti in izpostavljenosti vremenskim razmeram  je na terasi  omejena možnost uporabe za potrebe KS in krajanov.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam zasteklitev vseh odprtin (oken)  na terasi in postavitev vhodnih vrat ob stopnišču. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Dom KS Gradin. Brezovica pri Gradinu 1b

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po zasteklitvi bo na terasi možno izpeljati različne dejavnosti v vseh letnih časih in vremenskih razmerah. 

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €