Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni dovolj specifičen, da bi lahko komisija ocenila vrednost in izvedljivost zato se ne umesti v glasovanje.

Hlavatyjev park ureditev simbolov

Jan Gregorič  –  25. 06. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ohranjanje zgodovinskega pomena. 

Je primeren in turstično atraktiven. Naslavlja se na temo turizma. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se spomenike očisti, uredi saj so trenutno zanemarjeni. Glede na to, da so to zgodovinski simboli bi bilo dobro jih ohranjati negovane. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi lahko izvedela marjetica Koper.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Hlavatyjev parku.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Takoj ! 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izgled simbolov. 

Predvideni stroški predlaganega projekta

150 €