Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

ureditev meteorne vode Prade, Cesta VI in VIII

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Težave z meteorno vodo zaradi izgradnje novih hiš in neurejenega odvodnjavanja ter poplavljanje objektov in dvorišč. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev toka meteornih vod po javni cesti. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Z gradbenimi posegi in ureditvijo odvodnjavanja po cesti. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Prade, Cesta VI in VIII.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2020, 2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Preprečitev poplav dvorišč in povzročanje škode na objektih.

Predvideni stroški predlaganega projekta