Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Iz predloga ni mogoče razbrati specifik predloga na podlagi katerih bi lahko ovrednotili predlog, zato se izloči iz glasovanja.

Varmost kr smarje gazon

Rajko Trunkl  –  12. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Povecan promet  in novogradnje kar  dopusca  mestna obcina ogroza varnost krajanov. Do sedaj je ze prislo do nesrec ki pa  na sreco niso zahtevali smrtnih zrtev.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Urefitev plocnika na citiranem odseku bo zagotovila  varnost krajanov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odkup zemljisca in gradnja plocnika.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na citiranem odseku.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Cimprej

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Varnost krajanov za  katero dosedaj ni poskrbela mestna obcina.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
20000eur
Skupaj 20000