Participativni proračun

LEŽEČI POLICAJI V DOLU

ŽELJKO FRANCA  –  12. 07. 2020  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi varnosti in omejitve hitrosti je potrebno postaviti več ležečih policajev, znakov z omejitvijo hitrosti,opozorilnimi  tablami, cestna ogledala.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V vasi Dol je vsak dan več prometa, predvsem zunanjih, ki prihajajo na pohode, pa v sosednjo vas Zanigrad. Ugotavljamo da se po vasi vozi zelo hitro kar je zelo nevarno za nas,ki živimo. imamo kar nekaj mladih družin in majhnih otrok ki se igrajo in sprehajajo. Pa tudi nevarno za vse v vasi. Zaradi preglednosti bi bilo potrebno postaviti tudi kakšno cestno ogledalo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postaviti bi bilo ležeče policaje in opozorilne oznake na več lokacijah po celotni vasi. Najprej na začetku pred vhodom in izhodom iz tunela....zelo nevarno in vozijo z velikimi hitrostmi. Ter postavitev po celotni vasi kjer predstavlja nevarnost za prebivalce. Postavili bi se tudi cestna ogledala in vse potrebne oznake .

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Dolu pri Hrastovljah na javni površini.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se varnost v vasi Dol

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

10000 €