Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Po dolini reke Rižane in vinogradih SONCA - Krožna tematsko - rekreativna pot

Nataša  –  13. 07. 2020  –  Območje 4
Tematska pot
Tematska pot

Slikovita pot je odmaknjena od avtomobilskega vrvežu in združuje naravno dediščino reke Rižane, kulturno dediščino vinorodne pokrajine ob vinogradih v Bertokih in neopaženo bogato zgodovinsko dediščino Pobegov in Čežarjev. Je nezahtevna, traja približno 1:30 min hoje. Ker se navezuje na kolesarsko pot, v smeri Kopra in Škofij, bi obogatila zemljevid kolesarskih poti v koprskem zaledju.

Predlagamo ureditev in označitev obstoječe poti kot krožno tematsko - rekreativno pot. 
Na parkirišču ob zadružnem domu v Pobegih in Eksperimentalnem nasadu žižol, bi postavili tablo krožne poti z označenimi zanimivostmi na njej in nadmorskimi višinami različnih delov poti. Tabla naj ima QR kodo za prenos zemljevida in opisa znamenitosti ob poti na pametne telefone. Pot poteka čez center Čežarjev, kjer je na stari šoli spominsko obeležje in ob njej star vodnjak, po Poti Elvire Vatovec mimo hiše v kateri je živela Elvira Vatovec do reke Rižane in dveh kamnitih mostu čez njo, kjer so še po vojni delovali mlini. Se nadaljuje po slikoviti dolini Reke Rižane do Turistične kmetije Mlin, proti Bertoškim vinogradom z nepogrešljivim napisom Vinakoper, mimo starega skladišča, proti centru Pobegov mimo Narodnega doma - društva, do spomenika padlih v Pobegih, kjer je gostilna Jakomin.

Potrebno je:

  • postaviti informativno tablo v Pobegih,
  • oblikovati opise znamenitosti ob poti,
  • izdelati aplikacijo za pametne telefone,
  • postaviti klopco ob Rižani na nasprotnem bregu Ribiške družine Koper in tablo z opozorilom »Smeti odnesi s seboj, Rižana jih ne rabi.«
  • označiti pot z oznakami in jo med vinogradi dodatno utrditi s tamponom, da je primerna za kolesarjenje,
  • uredi redno, vsaj pomladno vzdrževanje poti
  • vpisati pot na seznam rekreativno – tematskih poti v reklamnem materialu in na spletni strani TIC in MOK https://www.koper.si/sl/dozivetja/izberi-svoj-koper/tematske-poti/, da postane prepoznavna za pohodnike in kolesarje. 

Na obstoječi poti, ki je označena na sliki.

Predlagamo izvedbo do leta 2022.

Na ta način bi pridobili novo rekreativno pot za pohodnike in kolesarje, ki se nadaljuje proti Sv. Antonu, Kopru in Škofijam. Predvsem kolesarji, bi se tako na relaciji Bertoki – Pobegi, izognili nevarni vožnji po prometni cesti, ki nima zarisanih kolesarskih poti. Doprinesli pa tudi bi k prepoznavnosti Bertokov, Pobegov in Čežarjev, ki jih povezuje Rižana.

 

Vsebina Znesek z DDV
Ureditev in označitev obstoječe poti v krožno rekreativno - tematsko pot vključujoč 2 tabli 19300
Dobava in montaža klopce700
Skupaj 20000