Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Tudi po pozivu za dopolnitev se ne da dovolj dobro razbrati vsebine predlaganega projekta. Predlog se ne umesti v glasovanje.

ureditev pasjega parka

Irena  –  30. 06. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dnevno se vozim mimo parka in opažam, da kužki, razen površine nimajo drugega na voljo. Niti pitnikov. Skrajni čas, da se tudi tu nekaj premakne.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlagam vam ureditev po priloženem projektu.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 

Predvideni stroški predlaganega projekta