Participativni proračun

Srgaši - ureditev javne razsvetljave

Patricija Grižon  –  13. 07. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vasi je premalo javne razsvetljave. Čeprav vemo, da je MOK najbolj svetlobno onesnažena občina v državi, so posamezne vasi in naselja v občini premalo opremljena z javno razsvetljavo.  

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predagam postavitev štirih drogov javne razsvetljave.

Ponoči bi bila vas varnješa za vozače in tudi za pešče.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo postaviti štiri droge z betonskim temeljem.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Droge javne razsvetljave bi se postavilo:

ob glavni cesti na ovinku pred hišo št. 29

ob glavni cesti na ovinku pod hišo št 28. na parceli 1318/4,

ob cesti nasproti hiše št. 2

ob cesti proti hiši št. 6

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se vidljivost ponoči za vozače in pešče oz. sprehajalce.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

6800 €