Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Tudi po pozivu za dopolnitev se ne da dovolj dobro razbrati vsebine predlaganega projekta. Predlog se ne umesti v glasovanje.

ureditev fitnesa/ov na prostem

Irena  –  30. 06. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Med predlaganimi projekti imate tudi ureditev fitnesa na prostem, na več območjih naše občine.

Predlagam vam, da jih enotno ureditev po priloženem projektu. 

Kot dodatni lokaciji pa območje Žusterne (pri bodoči plaži) in območje zaprte Obalne ceste.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 

Predvideni stroški predlaganega projekta