Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Cesta v zaselek Zonti

Sneeuw Vlok  –  13. 07. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob nalivih se obcestni jarek takoj napolni tako, da čez cesto teče potok. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo obnovitev in razširitev ceste tako, da se bosta lahko srečala dva avtomobila in bo več prostora tudi za pešce in kolesarje, ki se radi odpravijo proti jezerom. Poleg tega je nujno potrebno poglobiti in urediti obcestni jarek, tako, da meteorna voda ne bo več zalivala ceste, kar je posebej nevarno pozimi, ko zmrzuje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna bi bila ustrezna gradbena dela, da se zadeva trajno reši. Do sedaj se je namreč le pred vsakimi volitvami cesto malo pokrpalo, potem pa je voda kmalu naredila svoje in je bilo stanje enako kot prej. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se izvedel na cesti pred zaselkom Zonti (KS Škocjan).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj se izvede čimprej, zaradi prometne varnosti.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se prometna varnost za avtomobile, pešce in kolesarje.

Predvideni stroški predlaganega projekta