Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj izvedba ni med pristojnostmi Mestne občine Koper. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Električne postaje za e-vozila

lukajuri  –  13. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Prehod na nizgoogljično mobilnost potrebuje tudi prilagoditev infrastrukture zato, da bodo lahko električna vozila čedalje bolj privlačna za ljudi. Za to so ključne električne polnilnice, ki pa so v Kopru, ob postopnem porastu električnih vozil, čedalje bolj pogosto popolnoma zasedene, kar je sicer pozitivno, a hkrati zelo problematično za tiste, ki na njih računajo, da lahko polnijo in uporabljajo svoje vozilo. Zato predlagamo, da Mestna občina Koper investira v nove električne polnilnice v obrobju mestnega jedra.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev pet novih električnih polnilnic s štirimi priključki, tako da se lahko hkrati polnijo štiri vozila. Eno novo polnilnico na parkirišču ob železniški postaji, eno za tržnico, eno za Bonifiko in eno na parkirišču ob Mandraču.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Identifikacija lokacije električne polnilnice, označitev šritih parkirnih mest, postavitev potrebnih priključkov in električne polnilnice.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel v območju 1 in sicer na parkiriščih ob železniški postaji, za tržnico, za Bonifiko in ob Mandraču.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se izvedel do septembra 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po ozvedeni investiciji, bo Koper postal bistveno prijaznejše mesto za električna vozila in tako vzpodbudil še več ljudi, da obstoječe vozilo zamenja za električno in tako prispeva k nizkoogljični družbi.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
Pet električnih polnilnic12500
Vgradnja in oznake7500
Skupaj 20000