Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj izvajanje medkrajevnega prometa ni v pristojnosti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Avtobusne povezave Koper-Dvori tudi v soboto in nedeljo

lukajuri  –  13. 07. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Avtobusna povezava je za marsikoga bistvenega pomena, da se lahko povezan z mestom, sploh če živi več kilometrov stran. Vasi na liniji Prade-Pobegi-Čežarji-Sveti Anton so z vidika javnega prevoza ob sobotah in nedeljah odrezana od mesta, saj ni niti enega avtobusa.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se uvede dve avtobusni povezavi dnevno, ena dopoldan in ena pozno popoldan, ki bi povezovali vasi in mesto.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Mestna občina Koper bi sofinanirala delovanje dveh avtobusnih povezav.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Med Koprom in Dvori.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Celo leto 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Dostopnost med mestom in vasicami se bo bistveno izboljšala.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
Sofinanciranje avtobusnih povezav.
Skupaj 0