Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog. Prav tako predlagani objekt ni v celotni lastni Mestne občine Koper. Predlog se ne umesti na glasovanje.

Pokrito igralno območje za otroke

lukajuri  –  13. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Otroška igrišča na odprtem so pogosto pozimi, včasih pa tudi jeseni in spomladi, neuporabna zaradi slabega vremena. Zato predlagamo ureditev pokritega igralnega območja za otrokevkletnih prostorih Arene Bonifika.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev igral v pokritem območju, ki bi bila odprta le podnevi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nabava in motaža igral v kletnih prostorih Arene Bonifika.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Arena Bonifika.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Januar-Februar 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Več uporabnih igralnih površin skozi celo leto.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
Nabava in montaža igralnih površin 20000
Skupaj 20000