Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Energetsko saniranje stavbe in ureditev okolice

Anonimno oddan predlog  –  01. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Neurejenost okolja oz. hiš

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Nekaterim prebivalcem Izolske ulice 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ureditev stanovanskih hiš in okolice

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V okolici izolske ulice .

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V čim krajsem času

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Energetsko varčna stavba boljša kakovost zivljenja

Predvideni stroški predlaganega projekta

Ni znana