Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Prehod za pešce do AP Dolani, ter plocnik

flyangel666@gmail.com  –  14. 07. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zelimo si prehod za pesce do AP Dolani (velika AP, kjer tudi obracajo avtobusi), katera se nahaja neposredno na drugi strani ceste. Ker tam se vozila pripeljejo z veliko vecjo hitrostjo kot je dovoljena si zelimo, da je le ta prehod postavljen na hitrostni oviri. Poleg tega ni niti plocnika kateri bil bil povezan z AP. V soseski je veliko šoloobveznih otrok, za katere si zelimo varen dostop do AP (prehod+plocnik), kakor tudi do sole (plocnik).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Prehod za pešce do AP Dolani, ter plocnik

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Prehod za pešce do AP Dolani, ter plocnik

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Dolani

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Cim prej

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Varnost

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.